2019 год.

Протокол № 984 от 09.04.2019 года.

Протокол № 985 от 09.04.2019 г.

Протокол № 986 от 09.04.2019г.

Протокол № 987 от 09.04.2019 г.

Протокол № 994 от 05.04.2019 г.

Протокол № 995 от 05.04.2019 г.

Протокол № 996 от 05.04.2019 г.

Протокол № 997 от 05.04.2019 г.

Протокол № 998 от 05.04.2019 г.

Протокол № 999 от 08.04. 2019 г.

Протокол № 1000 от 05.04.2019 г.

Протокол № 1001 от 05.04.2019 г.

Протокол № 1002 от 05.04.2019 г.

Протокол № 1003 от 05.04.2019 г.